وبلاگی از سایت ایران مواد

مرجع دانشجویان و مهندسین مواد

این بخش در حال تکمیل می باشد


http://www.myup.ir/images/88144557504400988361.jpg.

لطفاً برای کسب اطلاعات درمورد پکیج جزوات تماس بگیرید

09364036828

لیست تعدادی از جزوات موجود :

شماره

عنوان جزوه

استاد

دانشگاه

1

خواص فیزیکی  مواد   1

دکتر عسگری      

دانشگاه صنعتی شریف

2

خواص فیزیکی  مواد   2

دکتر عسگری

دانشگاه صنعتی شریف

3

خواص مکانیکی  مواد   1

دکتر اکرامی

دانشگاه صنعتی شریف

4

خواص مکانیکی  مواد   2

دکتر اکرامی

دانشگاه صنعتی شریف

5

ترمودینامیک مواد

دکتر یوزباشی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

6

ترمودینامیک مواد

دکتر سیمچی

دانشگاه صنعتی شریف

7

خوردگی و اکسیداسیون

دکتر افشار

دانشگاه صنعتی شریف

8

اصول آنالیز مواد

دکتر خمامی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

9

شکل دهی مواد

دکتر اکبرزاده

دانشگاه صنعتی شریف

10

انجماد فلزات و آلیاژها

 

دانشگاه صنعتی شریف

11

ریاضی عمومی 1

 

دانشگاه صنعتی شریف

12

ریاضی عمومی2

 

دانشگاه صنعتی شریف

13

ریاضیات کاربردی

(معادلات دیفرانسیل)

دکتر نیکوکار

دانشگاه صنعتی شریف

14


ریاضیات مهندسی

 

دانشگاه صنعتی شریف


ادامه مطلب